New Energy Coalition

Wij zoeken naar werkbare oplossingen voor energievraagstukken.
Wij zien de energietransitie als een systeemtransformatie. Of het nu gaat om opwekking, opslag, distributie of de toepassing van energie, in onze zoektocht naar oplossingen beschouwen we de hele keten in samenhang.

Niet voor niets zijn we gevestigd in het Noorden van Nederland. Deze regio is van oudsher dé energieleverancier van Nederland en heeft alles in zich om dat ook in de toekomst te blijven. De bron verandert, van turf naar aardgas en nu naar hernieuwbare energie. Maar de kennis, de infrastructuur en de bedrijvigheid op het gebied van energie blijven. De transitie naar een schoon energiesysteem voor toekomstige generaties vindt hier, in de Energy Valley, haar oorsprong. New Energy Coalition brengt kennis, onderzoek, techniek en ondernemerschap samen. Vanuit een positie van overzicht willen wij een katalysator zijn voor een slimme energietransitie

https://www.newenergycoalition.org/

New_Energy_Coalition_jpegEXTERN.jpg